20160808_203217.jpg  

一個程式設計師

有沒有想過他設計出來的程式會對 社會人群  產生哪些 "正面" 與 "負面" 的影響力  ...

??

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20160812_210249-a.jpg

擷取3-a.jpg

 擷取6-a.jpg

 擷取4-a.jpg

擷取7-a.jpg  

 

    全站熱搜

    豆皮 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()